Verejné vyhlášky

Archív dokumentov uverejnených obcou Veľké Chlievany.

Filter dokumentov

Predmet
Zverejnené
Verejná vyhláška Upovedomenie o podaných odvolaniach ID: 1/2020/000121
28-04-2020
Popis
Upovedomenie o podaných odvolaniach vo veci žiadosti o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby RD stavebníkmi Mgr. Marekom Šúňom a Ing. Ivanou Šúňovou