Preskočiť na obsah

Voľby

Archív dokumentov uverejnených obcou Veľké Chlievany.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Obec Veľké Chlievany OZNÁMENIE o určení počtu poslancov, o utvorení volebných obvodov

a určení úväzku starostu na volebné obdobie 2022 – 2026 k voľbám do orgánov samosprávy obcí,

ktoré sa budú konať dňa 29. októbra 2022

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch uznesením č. 6/8/4/2022 zo dňa 23.06.2022 určuje na volebné obdobie rokov 2022 – 2026:

  1. V zmysle ustanovení § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre voľby do Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Chlievanoch jeden volebný obvod, v ktorom sa dňa 29. októbra 2022 budú voliť poslanci do Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Chlievanoch a starosta obce Veľké Chlievany
  1. v súlade s § 11 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel, podľa počtu obyvateľov obce, počet poslancov Obecného zastupiteľstva Veľké Chlievany na volebné obdobie 2022 – 2026 na 5 poslancov
  2. v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel rozsah výkonu funkcie starostu obce Veľké Chlievany na funkčné obdobie 2022 – 2026 v rozsahu na plný úväzok, t.j. úväzok 100% (1,0).

Prílohy

Popis

OZNÁMENIE o počte obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

Obec Veľké Chlievany podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje, že počet obyvateľov obce Veľké Chlievany ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí, t. j. k 10.06.2022 je

511 obyvateľov.