Preskočiť na obsah

Voľby

Archív dokumentov uverejnených obcou Veľké Chlievany.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Obec Veľké Chlievany uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

1. Pavel Guniš, 55 r., vodič vysokozdvižného vozíka, Smer – sociálna demokracia

2. Beáta Jakalová, 47 r., technológ, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita

3. Michal Kovačik, 36 r., projektový špecialista, Smer – sociálna demokracia

4. Jana Kováčiková, 60 r., učiteľka materskej školy, Smer – sociálna demokracia

5. Eulália Pomikalová, PhDr., 62 r., učiteľka základnej školy, Smer – sociálna demokracia

Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.

Prílohy

Popis

Obec Veľké Chlievany uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

  1. Zuzana Flórová, Bc., 59 r., starostka obce, Smer – sociálna demokracia