Fitness v prírode pre každého „Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program „Podpora rozvoja športu na rok 2019“.

Zverejnené 24. marca 2020.
Bez úpravy .