Mobilná aplikácia

Obecná aplikácia do mobilných telefónov. Na jednom mieste aktuality, udalosti, informácie z obecného úradu, počasie, farské oznamy, podnety, zasielanie dôležitých notifikácií a všetky ostatné informácie pre občana.

Kde sa dá aplikácia stiahnúť?

Aplikácia je dostupná bezplatne na operačných systémoch Android, Apple iOS. V prípade, že si nie ste istý, ktorý operačný systém máte na svojom mobile, opýtajte sa svojích známych.

Android iOS
Android iOS
Minimum - Android 5.0 Lollipop Min - iOS 12.4 alebo novší

Aktualizácie

1.7.0 - 2021-10

Pridané

 • prehrávanie hlasových správ z obecného rozhlasu
 • v zozname notifikácií sa pri hlasovej správy zobrazí znak reproduktoru 🔊
 • na Úradnej tabuli pribudlo tlačidlo odkazujúce sa na Archív Úradnej tabuli, teda už zvesené dokumenty
 • doplnený dátum ukončenia udalosti ak ho má udalosť určený

Zmeny

 • aktualizovanie emailovej adresy vývojára
 • apka prispôsobená aktualizácií zverejňovania dokumentov na strane web-systému 📄

Opravy

 • pri zdieľaní príspevku alebo jeho prezeraní na webe sa zobrazí kompletný príspevok (na stránke), nie len jeho obsah
 • tabuľky sa zobrazujú v správnej šírke (oprava zo strany webu)
 • oprava zobrazovania textu pri niektorých článkoch, ktoré mali v sebe pripnutý aj súbor

1.6.0 - 2021-07

Pridané

 • pri zbere odpadu sa ako prvý zobrazí aktuálny mesiac ♻️
 • nový modul Návody, kde sa dozviete jednoduché, prehľadné a interaktívne návody ako vybaviť úradné záležitosti, výstavbu rodinného domu, narodenie dieťaťa, prepis vozidla, čo robiť pri strate dokladov a iné
 • preklik na návody pridaný aj ku Obecnému úradu
 • notifikácia sa zobrazí aj počas toho ako je aplikácia v popredí
 • ku Službám v okolí pridané aj Atrakcie 🏰
 • je možné prijímať aj ďalšie okruhy notifikácií
 • pridaný kalendár zberu odpadu ♻️

Zmeny

 • vylepšenie kvality erbov
 • v prípade, že má zariadenie nastavené automatické zväčšovanie/zmenšovanie písma, aplikácia použije štandartnú veľkosť 🗚. Zároveň ale pracujeme na tom, aby mohla byť aplikácia prístupnejšia aj pre ľudí so zrakovými obmedzeniami. Čoskoro v ďalšej aktualizácií.
 • aktualizácia pre najnovšie Android zariadenia
 • vylepšili sme technickú stránku Android verzie aplikácie tak, aby zaberala menej pamäte a mohla sa ešte rýchlejšie stiahnúť do zariadenia

Opravy

 • opravy doručovania notifikácií pre niektoré zariadenia
 • notifikácie odkazujúce sa na webový článok už zobrazujú vždy správny článok
 • lepšie zobrazovanie niektorých obrázkov v článkoch
 • viacere menšie opravy
 • opravé zobrazovanie farských oznamov na iOS verzií ⛪
 • opravený modul Zberu odpadov

1.5.0 - 2021-02

Pridané

 • možnosť zobrazenia ukážky súboru v príspevku 📄 automatické zobrazovanie je možné vypnúť v nastaveniach aplikácie
 • na úvodnej obrazoke je možné lahšie prechádzať všetky stránky/moduly dookola ↔️
 • nové ikony pre ďalšie moduly

Zmeny

 • znižená doba uloženia dočasného info zo 1 dňa na 1 hodinu (častejšie sa aktualizuje obsah)
 • dočasne bola odstránená možnosť približovať obrázky z príspevkou kvôli chybe na Android zariadeniach

Opravy

 • ak bol niektorý modul na stránke vypnutý, obsah aplikácie sa nemohol načítať
 • aplikácia nepadá ak načítavá z webu súbor s diakritikou ✍️
 • pri nepripojení na internet aplikácia nevedela dotiahnúť niektoré obrázky (predsalen bez internetu sa to nedá)

1.4.0 - 2020-11

V tejto verzii bola vytvorená aj aplikácia pre iOS Apple zariadenia. Postupne ak aplikáciu Apple schváli, tak ju pridáme na stiahnutie 🍏

Pridané

 • NOTIFIKAČNÉ upozornenia! Teraz budete stále informovaný o aktuálnom diani alebo o dôležitých správach od obce 🔔
 • možnosť zobrazenia Twitter časovej osi 🐤
 • info o vydavateľovi správ

Zmeny

 • znižená doba uloženia dočasného info zo 7 na 1 deň (častejšie sa aktualizuje obsah)
 • odstránené kategórie, v ktorých nie sú príspevky
 • upresnenie nejasných kategórií príspevkov

Opravy

 • oprava volania obecnej stránky ak už aplikácia zavolala všetko čo mohla
 • hneď po povoleni Lokalizácie sa poloha začne načítavať
 • niekedy nebolo možné prejsť na obrazovku pridania podnetu
 • oprava načítania notifikácií ak zariadenie nebolo pripojené na internet

1.3.0 - 2020-10

Pridané

 • kontakt na developera a technického správcu

Zmeny

 • grafické zmeny úvodnej obrazovky, aby boli dlaždice rovnako veľké aj na malých displejoch 📱
 • grafické zmeny, aby boli obrazovky rovnaké pre rôzne rozlíšenia (veľkosti zariadení)

Opravy

 • oprava Počasia. Otvorenie Počasia spôsobovalo pád aplikácie a to privolávalo ďalší dážď 🌦️
 • niekedy po úspešnom odoslaní podnetu ostala aplikácia na bielej obrazovke

1.2.0 - 2020-10

Pridané

 • možnosť zobrazenia Facebook-ovej stranký aj inej ako obecnej, napr. farského úradu
 • informácia o získavaní počasia ⛅
 • kontakt na vývojára

Zmeny

 • ak je na úrade nestránkový deň, tak sa zobrazí popis namiesto prázdneho miesta
 • nezobrazenia FB tlačidla ak obec FB nemá
 • zmena zobrazenia telefoného čísla obce
 • zrýchlenie zobrazenia stránok 🚀
 • vylepšená obrazovka oprávnení

Opravy

 • oprava načítania dátumov
 • oprava zobrazenia príliš dlhého názvu obce (Mýto pod Ďumbierom 👀)
 • oprava vzdialenosti od miesta ak nie je známa poloha zariadenia
 • oprava nesprávneho nastavovania miesta podnetu, ak sa miesto menilo viackrát
 • opravená chyba, kedy aplikácia padala ak nemohla získať dáta o počasí
 • [Android] oprava neotvárania niektorých prepojení z príspevkov
 • oprava checkboxu na obrazovke oprávnení

1.1.0 - 2020-10

Prvá verzia

 • úvodné vydanie aplikácie