Preskočiť na obsah

Súčasnosť

Prvá písomná zmienka

rok 1276

Bánovce nad Bebravou

Okres

Samosprávny kraj

Trenčiansky

Počet obyvateľov

504

Nadmorská výška

217 m.n.m.

Rozloha

515 ha

Rieka

Inovec

hustota obyvatelstva

98,96 obyv/km2

Leží v bánoveckom výbežku Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na pravom svahu spodnej časti potoka Inovec. Administratívne je začlenená do okresu Bánovce nad Bebravou v Trenčianskom samosprávnom kraji. Od okresného mesta je obec vzdialená 3,5 km juhozápadným smerom.

Z hľadiska hierarchizacie sídiel podľa nového územno-správneho členenia Slovenska (KURS 2001) je Obec Veľké Chlievany charakterizovaná ako vidiecke osídlenie v malo urbanizovanom vidieckom priestore, nachádzajúca sa v záujmovom území ťažiska osídlenia tretej úrovne – okresného mesta Bánovce n/B a hornonitrianskej rozvojovej osi druhého stupňa, ktorá prepája centra osídlenia Bánovce n/B, Partizánske, Prievidza, Handlová, Žiar nad Hronom, resp. ponitrianskej rozvojovej osi druhého stupňa spájajúcej centra osídlenia Trenčín/Bánovce n/B – Topoľčany – Nitra – Nove Zámky – Komárno.

V okolitej sídelnej štruktúre Obce Veľké Chlievany dominuje okresné mesto Bánovce n/Bebravou. Hranice katastrálneho územia Obce Veľké Chlievany susedia s katastrom mesta Bánovce n/Bebravou (jeho mestskej časti Biskupice) a Obci Dolné Naštice, Pečeňany, Otrhánky, Haláčovce, Veľké Držkovce a Dvorec.
Obec je začlenená do Združenia obcí Bánoveckom, ktoré vzniklo v roku 2003. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obci Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľútov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky a Haláčovce, ktoré sú členmi združenia v oblastiach:
Rozvoj občianskeho života, spolkovej činnosti –
rozvoj turistiky, cestovného ruchu, podpora drobného podnikania a služieb –
životné prostredie –
sociálna a spoločenská oblasť –
rozvoj vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít –
ochrana historických a kultúrnych hodnôt –
práca s deťmi a mládežou –
publikačná činnosť –