#3957

Adresa
, , 134, Veľké Chlievany
Stav
Vyriešené

ODPOVEĎ: Vážený pán Jozef Molnár, chodíte na obecné zastupiteľstvá, kde sa prejednávala aj táto problematika a informovala som poslancov OZ ako aj prítomných o zámere kompostoviska na cintoríne. Z dôvodu pandemickej situácie aj naša obec mala obmedzené možnosti konania hlavne verejných priestranstiev, kde si to vyžadovalo techniku aj nášho pracovníka, ktorý bol 2 týždne v karanténe. Ale vidím Váš záujem, uvoľňujú sa opatrenia, preto uvítam z Vašej strany zorganizovať brigádu, ktorá nám túto problematiku pomôže spoločne rýchlejšie vyriešiť. S pozdravom starostka. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Velke Chlievany, pri správe obecného cintorína, vytvorila v jeho zadnej časti miesto na kompostovanie biologického odpadu. Z morálneho hladiska je neprípustné aby takáto činnosť bola v priestoroch cintorína obcou Veľké Chlievany vykonávaná. Okrem iného na tomto mieste pravidelne pribúda aj iný odpad, ktorý kompostovateľný nieje. Žadam pani Starostku obce Veľké Chlievany aby zabezpečila zrušenie kompostoviska na miestnom cintoríne. Ďakujem - Jozef Molnár, občan obce Veľké Chlievany.

Podnet pre starostu