Profil verejného obstarávania

Fakturačné údaje:
Obec Veľké Chlievany
Veľké Chlievany 80
956 55 Veľké Chlievany

IČO: 00311260
DIČ: 2021054332

Zverejnené 25. júna 2019.
Upravené 4. marca 2020.