Obecné zastupiteľstvo

Zástupca starostky

Patrik Urban

Poslanci obecného zastupiteľstva

Mária Flórová

Mgr. Mária Gunišová

Mário Kližan

Michal Kováčik

Hlavná kontrolórka obce

Ing. Mária Hajšová

Administratívna pracovníčka

Jana Kotvasová

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 21. februára 2020.