Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Zástupca starostky

Michal Kovačik

Poslanci obecného zastupiteľstva

Jana Kováčiková

Beáta Jakalová

PhDr. Eulália Pomikalová

Pavel Guniš

Hlavná kontrolórka obce

Ing. Mária Hajšová

Administratívna pracovníčka

Jana Kotvasová