Preskočiť na obsah

Odpadové hospodárstvo

Zber vyseparovaného / triedeného / odpadu na zbernom dvore Obce Veľké Chlievany

Pracovné dni po dohovore na OcÚ kontakt: 038/7602386, 0911424717

Mimo pracovných dní po dohode na hore uvedených kontaktoch.

ZOZNAM:
Elektrospotrebiče, tušk. batérie, mobily, aku. batérie.

DREVENÝ ODPAD
ŽELEZO, PLECH

TEXTIL:
ošatenie, posteľné prádlo, plachty. (na charitu) do kontajnera vedľa OcÚ.

Odovzdať aj starý zničený textil vo vreciach (ktorý nemôže ísť na charitu), len ho označiť – nepoužiť.

Obuv zviazanú do párov.(na charitu)

Prepálený olej, masť, tuk z potravín – lievik na fľašu dodá na požiadanie obecný úrad.

PAPIER: kartóny, noviny, časopisy – do KONTAJNEROV na zbernom dvore

SKLO: fľaše, poháre, rozbité table, celé table – do KONTAJNEROV vedľa COOP Jednoty

Do vriec pred rodinné domy podľa harmonogramu vyhláseného obecným rozhlasom.

PLASTY:

Plastové nádoby – koše, kvetináče a kelínky /z jogurtov, smotany a pod./

Plastové vrchnáky z umelých fliaš – samostatné.

Plastové fľaše a Tetrapaky /krabice z mlieka, džúsov, smotany a iných potravinových výrobkov/.

Prázdne konzervy z potravín /paštét, kukurice, hríbov, broskýň, nápojov/.

Prázdne konzervy z potravín /paštét, kukurice, hríbov, broskýň, nápojov/.