Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“

Dátum a Čas
01. júl 2020 00:00
Miesto
Okresný úrad Trenčín
Kategória

Dotknutá obec Veľké Chlievany informuje verejnosť podľa § 6 ods. 5 zákona s možnosťou oboznámenia sa s dokumentáciou u Ing. Tomáša Šinkoviča t.č.032/7411683, tomas.sinkovic@minv.sk, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín a podania pripomienok do 15.07.2020. Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby uskutočniť konzultácie v pracovných dňoch počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu. Termín konzultácií odporúčame dohodnúť vopred u kontaktnej osoby Ing. Tomáša Šinkoviča.

Oznámenie je zároveň zverejnené na:

https:/www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-tren

Zverejnené 1. júla 2020.
Bez úpravy.