Verejná vyhláška Okresného úradu Trenčín – Rozhodnutie o navrhovanom lesnom celku Patrovec

Dátum a Čas
Nešpecifikované

Verejná vyhláška zverejnená na úradnej tabuli vo verejných dokumentoch – verejné vyhlášky

Zverejnené 31. augusta 2020.
Bez úpravy .