Návrh uznesení z 1. zasadnutia OZ Veľké Chlievany zo dňa 29.3.2021

Vyvesené
28. máj 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória