NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE VEĽKÉ CHLIEVANY ZA ROK 2020

Vyvesené
08. jún 2021
Zvesené
23. jún 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória