Výzva Západoslovenskej distribučnej a.s. k odstráneniu, okliesneniu stromov a iných porastov ohrozujúcich prevádzku energetických zariadení.

Vyvesené
13. nov 2020
Upravené
Bez úpravy.
Kategória