Uznesenia z tretieho zasadnutia OZ Obce Veľké Chlievany zo dňa 25.06.2021

Vyvesené
15. júl 2021
Zvesené
02. aug 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória