Verejná vyhláška-Peter Kobida- oznámenie o začatí stavebného konania