Preskočiť na obsah

ZO Jednoty dôchodcov

ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Veľké Chlievany

Zakladajúca listina 07.01.2014 
IČO: 0089700193022
Sídlo: Veľké Chlievany 80,
956 55 Veľké Chlievany

Predseda: Ing. Ivan Guniš

Naša organizácia položila základy už v roku 2012 a to v Senior klube, kedy sme začali byť aktívnejší v našom veku – založili sme si spevácky zbor, ktorým podporujeme kultúrne akcie ako Fašiangy, Stavanie mája, Deň matiek, Úcta k starším a iné. V rámci projektov Aktívnej staroby sme boli pozrieť ľadové umenie v Tatrách na Hrebienku, spoznávali sme metropolu Slovenska Košice, ďalej pôsobisko nášho rodáka Juraja Palkoviča Ostrihom, kde sme vzdali úctu položením vencov pri 250. a 255. výročí jeho narodenia v Ostrihomskej Bazilike, kde je pochovaný. Vďaka podpore TSK na rozvoj nášho speváckeho zboru sme zakúpili akordeón a vydali CD na ktorom sme zúročili naše piesne a tie sú už neodmysliteľnou súčasťou kultúrnych podujatí, ale zaznievajú aj v obecnom rozhlase pri obecných oznamoch. Naše aktivity sú aj v dobrovoľníckych činnostiach a to jarná brigáda v Parku Juraja Palkoviča, pri tvorbe a udržiavaní verejnej zelena na cintoríne počas roka a hlavne na jeseň