Lesy SR š.p. Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom.

21.9.2020 zverejnil/a chlievany_obec.

Zverejnená na úradnej tabuli vo Verejných vyhláškach