Preskočiť na obsah

Lesy SR š.p. Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom.

Zverejnené 21.9.2020.

Zverejnená na úradnej tabuli vo Verejných vyhláškach