Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Veľké Chlievany.

Nadpis

Zverejnené

Oznámenie o doručení písomnosti Lukáš Králik

Lukáš Králik

9.12.2021

Dátum uloženia 9.12.2021

Odberná lehota 23.12.2021

Miesto uloženia Podateľňa obecného úradu Veľké Chlievany

Odosielateľ Okresný súd Bánovce nad Bebravou

Adresát Lukáš Králik

Prílohy