Udalosti

Uskutočnené a plánované udalosti v obci Veľké Chlievany.

Ďakujeme kandidátovi na župana a súčasnému županovi Jarovi Baškovi ako aj obyvateľom obce, ktorí boli počas Tour de Baška 03.08.2022 v Parku Juraja Palkoviča a dali podnety na zlepšenie života v našej obci a tým aj v našom kraji.

V stredu 03.08.2022 o 11:30 hod. v Parku Juraja Palkoviča nás navštívil kandidát na župana Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaro Baška a súčasný župan TSK v rámci svojej cyklistickej tour, kedy sa otvorene porozprával o problémoch našich obyvateľov a odniesol si podnety na zlepšenie života v našej obci a tým aj v našom kraji. Pri príležitosti… Čítať viac

Uskutočnila sa St 3.8 11:20

Rekonštrukcia a modernizácia budovy domu smútku č. 154 s finančnou podporou Ministerstva financií Slovenskej republiky.

S poskytnutou dodáciou 9 000 € v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky sa realizuje rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku na cintoríne Veľké Chlievany, kde sa mení elektroinštalácia, okná, dvere so zárubňami, robia sa nové omietky v interiéri a v exteriéri. Zo zázemia sa vytvoria skladové priestory a hygienické zariadenie. Predpokladané ukončenie realizácie je do 30. novembra… Čítať viac

Uskutočnila sa Pi 17.4 00:00