Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Veľké Chlievany.

Zmluva o dielo k zákazke „Rekonštrukcia budovy kabín č. 195 v športovom areáli” financovaná poskytnutou dotáciou z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky uzatvorená v súlade s § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“ a z rozpočtu obce.

Suma s DPH 26 779,76 € / Juraj Graňačka - JUPEGRA