Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Veľké Chlievany.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ 1/2022/000265

ID: 1/2022/000265 – Obec Veľké Chlievany

1 300,00 €

9.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.1.2022

Suma s DPH 1 300,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 1774741303

Dodávateľ Obec Veľké Chlievany

Dodávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Dodávateľ - IČO 00311260

Prílohy

Zmluva o združenej dodávke elektriny MAGNA ENERGIA a.s. 1061/2022

ID: 1061/2022 – MAGNA ENERGIA a.s.

5.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s.

Dodávateľ - Sídlo Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany

Dodávateľ - IČO 35743565

Prílohy

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/2022/000147 s BANCE-STAV, SPOL. s r.o.

ID: 1 – BANCE-STAV

23.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ BANCE-STAV, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Partizánska 917/80, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Dodávateľ - IČO 34114891

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o dielo č. 1/2022/000147 s BANCE-STAV, spol. s r.o.

Zmluva o prevode výpočtovej techniky DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy ‚ Slovenska č. ZLP-VT-2021-0658

ID: 2021/0658 – DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy ' Slovenska

100,00 €

12.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.12.2022

Suma s DPH 100,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy ' Slovenska

Dodávateľ - Sídlo Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava

Dodávateľ - IČO 45736359

Prílohy

ENVI-PAK, a.s. Príloha č. 1 k Zmluve č. PO2603202014

ID: 2022/1 – ENVI-PAK

12.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ ENVI-PAK, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35858010

Prílohy

Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb č. 00311260/000/2022

ID: 00311260/000/2022 – INISOFT S.R.O.

118,80 €

12.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.10.2022

Suma s DPH 118,80 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ INISOFT S.R.O.

Dodávateľ - Sídlo Kapitulská 9, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 45234469

Prílohy

Zmluva o dielo 1/2022/000242 Štefan Beňačka

ID: 1/2022/000242 – Štefan Beňačka

250,00 €

14.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.11.2022

Suma s DPH 250,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ Štefan Beňačka

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o uskutočnení vystúpenia Roba Kajzera

ID: 1/2022/000241 – Kajzer Róbert - imitátor

300,00 €

14.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.11.2022

Suma s DPH 300,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ Kajzer Róbert - imitátor

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

ZMLUVA O AUDÍTORSKOM OVERENÍ

ID: 1/2022/000210 – DOMINANT AUDIT s.r.o.

480,00 €

3.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.6.2022

Suma s DPH 480,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ DOMINANT AUDIT s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo J. Zemana 99, 911 01 Trenčín

Dodávateľ - IČO 43 869 653

Prílohy

Popis

uzatvorená podľa §§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a Zákona č.423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

Zmluva č. 8/1000187632 o dodávke vody súp. č. 132 so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Nitra Odštepný závod Topoľčany

ID: 8/1000187632 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

23.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Tovarnícka 2208, 955 55 Topoľčany

Dodávateľ - IČO 36550949

Prílohy

Popis

Dodatok 20220001 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 201200235

ID: 2022 – Obec Veľké Chlievany

50,00 €

16.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.8.2022

Suma s DPH 50,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ A. J.

Dodávateľ Obec Veľké Chlievany

Dodávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Dodávateľ - IČO 00311260

Prílohy

Zmluva č. ZO_2022TNP25333-3_Osobnyudaj.sk-TN, s.r.o.

ID: ZO/2022TNP25333-3 – Osobnyudaj.sk-TN

450,00 €

16.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.9.2022

Suma s DPH 450,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ Osobnyudaj.sk-TN, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice-mestská časť

Dodávateľ - IČO 54142156

Prílohy