Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Veľké Chlievany.

Filter dokumentov

Predmet
Zverejnené
Suma s DPH
Zmluvy a protokoly o vypožičaní kompostérov ID: 1/2020/200, 196,116,
02-07-2020
Zmluva o dielo s RadioNET – Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestanstvách v rámci obce Veľké Chlievany ID: zo dňa 17.06.2020
23-06-2020
14 117,00 €
Popis
Zmluva o dielo
Dátum účinnosti
24. júna 2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071AJA6 zo dňa 02.06.2020 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Štefániková 15, 811 05 Bratislava ID: Z311071AJA6
11-06-2020
15 000,00 €
Popis
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Štefániková 15, 811 05 Bratislava
Dátum účinnosti
11. júna 2020
Dohoda o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemku Obce Veľké Chlievany ID: 1/2020/000137
18-05-2020
30,00 €
Popis
Dohoda o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemku
Zmluvný partner
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dátum účinnosti
19. mája 2020
Zmluva s ENVI-PAK, a.s.
17-04-2020
Popis
Rámcová zmluva o podmienkach prevádzkovania miestneho systémutriedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce.
Dátum účinnosti
17. apríla 2020