Územný plán obce – návrh

_1 sprievodná správa

_2 vyhodnotenie ppf

_2 vyhodnotenie ppf_tabulka

_3_z_regulan listy

_3_z_text

01 irie

02 komplex 5000

03 doprava

04 voda

05 energia

06 krajina

07 ppf

08 regulacia 2880

08 regulacia 5000