Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Veľké Chlievany.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Návrh VZN:

vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 31.03.2023

zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 31.03.2023

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane): 21.04.2023
Pripomienky zasielať:
písomne: Obecný úrad Veľké Chlievany 80, 956 55 Veľké Chlievany,
E-mail: obecchlievany@slovanet.sk, velkechlievany@velkechlievany.com
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN sa uskutoční dňa: 26.04.2023
Doručené pripomienky (počet):
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: