Preskočiť na obsah

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľké Chlievany č.1/2023 o poskytovaní sociálnych služieb, o určení sumy úhrad a spôsobe ich určenia a platenia na území Obce Veľké Chlievany

Zverejnené
31. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
31. marca 2023 − 24. apríla 2023
Kategória

Návrh VZN:

vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 31.03.2023

zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 31.03.2023

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane): 21.04.2023
Pripomienky zasielať:
písomne: Obecný úrad Veľké Chlievany 80, 956 55 Veľké Chlievany,
E-mail: obecchlievany@slovanet.sk, velkechlievany@velkechlievany.com
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN sa uskutoční dňa: 26.04.2023
Doručené pripomienky (počet):
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:

Prílohy