Preskočiť na obsah

Voľby

Archív dokumentov uverejnených obcou Veľké Chlievany.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Obec Veľké Chlievany

OZNÁMENIE e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024

E-mailové adresy obce Veľké Chlievany na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voliča, ktorý je zapísaný v zozname voličov obce Veľké Chlievany pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024 sú:

a) obecchlievany@slovanet.sk,

b) velkechlievany@velkechlievany.com

Bc. Zuzana Flórová

starostka obce

Prílohy

Popis

e-mailové adresy: a) obecchlievany@slovanet.sk,

b) velkechlievany@velkechlievany.com

Vo Veľkých Chlievanoch, dňa 04.03.2024

Bc. Zuzana Flórová starostka obce

Prílohy

Popis

     V zmysle § 19 ods. 4 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

m e n u j e m

za zapisovateľku Okrskovej volebnej komisie vo Veľkých Chlievanoch pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 08. júna 2024

Alenu Petrušovú.

Kontakt:

Telefón: 0915 129 517

e-mail: velkechlievany@velkechlievany.com

Adresa: Obecný úrad, Veľké Chlievany 80, 956 55 Veľké Chlievany

Vo Veľkých Chlievanoch, dňa 04. marca 2024

Bc. Zuzana Flórová starostka obce

                                                                                                         

Prílohy

Popis

V súlade s § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 12/2024 Z. z. z 9.2.2024 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

utváram v obci Veľké Chlievany 1 volebný okrsok

a určujem

volebnú miestnosť č. 1 v kultúrnom dome, 956 55 Veľké Chlievany č. 111

Bc. Zuzana Flórová

starostka obce

Vo Veľkých Chlievanoch, dňa 04.03.2024