Samospráva

Ako vybavíte

Dokumenty na stiahnutie

Obecné zastupiteľstvo

Obecný úrad

Odpadové hospodárstvo

Starostka

Územný plán obce - návrh

Zverejnené 28. mája 2019.
Bez úpravy .