Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Chlievany