Preskočiť na obsah

Projekt 260. výročie narodenia Juraja „Realizovaný s finančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja” vo výške 800 € z celkových nákladov 4 536 €

Zverejnené 23.11.2023.

Kategória

Juraj Palkovič (*24.4.1763 Veľké Chlievany  † 21.1.1835 Ostrihom) Slovenský rímskokatolícky duchovný, cirkevný hodnostár, prvý prekladateľ BIBLIE do Bernolákovskej slovenčiny,  ostrihomský kanonik a zakladajúci člen bernolákovcov.

Projekt s názvom 260. výročie narodenia Juraja Palkoviča bol „Realizovaný s finančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja” vo výške 800 €. Celkové náklady na projekt  boli 4 536 €. Pri realizácii tohto projektu premenil umelecký rezbár dvojmetrový kmeň stromu v parku  na súsošie sov, ktoré sú symbolom múdrosti. Taktiež sme vydali kalendáre na rok 2023, zviditeľnili našu obec v turistickej mape, podieľali sa na organizácii Spoločných majstrovstiev SR a ČR v cestnej cyklistike, usporiadali sme aj Stavanie Mája. Na akcii Október mesiac úcty k starším sme s našimi seniormi obidva projekty slávnostne ukončili, pretože práve oni sa najviac zaslúžili o vybudovanie parku.