Verejná vyhláška _ Kobida_cesta_stavebné povolenie_1/2021/000017

Zverejnené
20. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
20. januára 2021