Zápisnica obecného zastupiteľstva 3_2020

Upravené
21. okt 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
16. októbra 2020