Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania formou odbornej praxe Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín

Zverejnené
20. júla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
20. júla 2021 − 27. augusta 2021